Regionalny Instytut Ekorozwoju Terenów Wiejskich (RIETW) jest niedochodową organizacją pozarządową działającą na rzecz społeczności, organizacji oraz samorządów wiejskich. Głównym obszarem aktywnosci Instytutu są tereny południowo-wschodniej Polski oraz Euroregionu KARPATY.

Regionalny Instytut Ekorozwoju Terenów Wiejskich

Regionalny Instytut Ekorozwoju Terenów Wiejskich (RIETW) jest niedochodową organizacją pozarządową działającą na rzecz społeczności, organizacji oraz samorządów wiejskich.
Głównym obszarem aktywnosci Instytutu są tereny południowo-wschodniej Polski oraz Euroregionu KARPATY.
The Regional Institute for Sustainable Rural Development (RISRD) is non-government, non-profit and non-comercial organization that act for poverty reduction and sustainable development of rural communities.
RISRD implements its projects in the region of South-Eastern Poland and Carpathian Euroregion.

Regionalny Instytut Ekorozwoju Terenów Wiejskich (RIETW) jest organizacją pozarządową o statusie stowarzyszenia istniejącą od 2000 roku.
Organizacja jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Zasadniczym sposobem działania organizacji są przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz rozpowszechnianie informacji.

eco-institute.pl